top of page

橄欖油、椰子油、月見草油、紅花油、豆漿

一樣都係冷製。🥰

一盒內含約70粒 ,每次一粒就夠清潔哂一對手。

溫和清潔,不再傷你手。🤚🏻

勤洗手,免受細菌感染。👍🏻

小朋友唔肯洗手有辦法!
好似變魔法甘叫小朋友摔到佢消失左用完🎩

#齊齊洗手 #勤洗手 #殺菌 #病毒Byebye 
#限聚令 #手工皂 #香港製造 #Yanniesoap

天然抗菌洗手皂

HK$28.00Price

Welcome You off 15%

    bottom of page